Procés participatiu per definir el pla d’usos de les antigues escoles de Montclar

Entrevistes exploratòries a agricultors i agricultores en el projecte H2020 Bestmap
2 novembre, 2020
Diagnosi, propostes d’accions i assessorament als establiments comercials i petits negocis de Navàs en la crisi de la Covid-19
3 novembre, 2020
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Procés participatiu per definir el pla d’usos de les antigues escoles de Montclar

  Descripció:

  El projecte té per objectiu definir de forma participativa el model de funcionament i d’usos de les Antigues Escoles de Montclar, espai polivalent que s'ha restaurat recentment i que encara no té ben definida la seva funcionalitat. Aquest pla d'usos permetrà optimitzar aquest equipament municipal d’acord amb les necessitats i demandes de la població, anant més enllà dels usos actuals, tenint en compte que és l'únic espai susceptible de poder-hi ubicar diferents activitats i usos del qual disposa, actualment, el municipi de Montclar.

  Els passos per a la realització del Pla d’Usos són:

  • Disseny d’una enquesta a la població local per a identificar usos i activitats de les Antigues Escoles.
  • Anàlisi dels resultats de l’enquesta i redacció del Pla d’Usos
  • Presentació pública del Pla d’Usos i consens participat

  Aquesta és una de les accions que deriva del projecte Pla Estratègic de Montclar, realitzat durant l’any 2019.

  Client:

  Ajuntament de Montclar

  Calendari:

  2020