Diagnosi de l’envelliment a la comarca del Solsonès i Pla local d’envelliment km0

Estudi de la venda directa de productes agroalimentaris de Marganell i del Parc Rural del Montserrat
15 març, 2023
Talaia Pagesa
28 febrer, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Diagnosi de l’envelliment a la comarca del Solsonès i Pla local d’envelliment km0

  Descripció:

  Els objectius principals d’aquest projecte són:
  1. Analitzar i diagnosticar la situació de les persones grans al territori del Solsonès tenint en compte les característiques de poblament dispers en masies aïllades d’una part important dels municipis que integren la comarca.
  2. Definir l’estratègia per a l’envelliment km0 que integri el Pla local d’envelliment quilòmetre zero o PLEQZ, el qual ha de tenir els següents objectius específics:
  3. Fer aflorar les potencialitats del territori per al desenvolupament i identificar els recursos que hi caldria activar.
  4. Sensibilitzar la societat envers la inclusió social activa de les persones grans.
  5. Desenvolupar dinàmiques de treball comunitari per a l’envelliment actiu i d’interrelació de les diverses xarxes: socials, laborals, de salut, d’educació, d’esports i de cultura.
  6. Fomentar la participació de les persones grans i d’agents implicats.

  Client:

  Consell Comarcal del Solsonès

  Calendari:

  2023