Els productes locals ens remeten a un territori, a una cultura i a una gastronomia pròpia. Promovent-los reforcem un model productiu de proximitat i respectuós amb l’entorn, que posa en valor una manera de fer, de viure-hi i d’alimentar-se.

Volem una pagesia viva, compromesa, diversificada, arrelada i amb futur, i apostem per un model sostenible de producció agrària (basat en els criteris de l’agricultura ecològica i l’agroecologia i encapçalat per una nova pagesia) que ens ofereix aliments amb valor afegit, de qualitat i saludables, alhora que dignifica i posa en valor els pagesos i pageses que treballen al sector primari i agroalimentari.

Creiem en la necessitat d’adoptar models de distribució i consum basats en els circuits curts i la venda de proximitat, que permeten acostar els aliments al consumidor final, i alhora, permeten preus més justos per a la pagesia, una relació de confiança i reconeixement entre el medi rural i el medi urbà i un model de consum més conscient, respectuós i saludable.

També volem enfortir els sistemes alimentaris territorials, com a estratègia de resiliència i per tendir cap a una més gran sobirania en l’alimentació, creant i enfortint xarxes i relacions ecosistèmiques entre els diferents agents de la cadena de valor local: des del sector primari (pagesos i pageses) passant per l’elaboració agroalimentària, fins al consumidor final, ja siguin particulars, col·lectivitats, restauració o comerç local.

Per últim, ens agrada una gastronomia pròpia i arrelada, que es basi en els aliments que li ofereix el territori procedents de la pagesia local i de proximitat.

A Raiels oferim eines de planificació i diagnosi, dissenyem, organitzem i executem activitats, assessorem, elaborem continguts i organitzem formació a mida per a la posada en valor d’aquests recursos.


Serveis en aquest àmbit

 • Planificació estratègica entorn de la pagesia, el sector primari i agroalimentari d’un territori.
 • Anàlisi de la cadena de valor associada al producte local: producció- transformació / elaboració - distribució i comercialització - consum.
 • Diagnosi i pla d’acció entorn de la restauració i la gastronomia
 • Estudis per la identificació i foment de la presència de productes locals al comerç i a la restauració
 • Estudis de viabilitat entorn de la realització d’una fira entorn
 • Anàlisi de l’impacte econòmic de les fires gastronòmiques.
 • Accions de difusió i conscienciació sobre els valors dels productes locals: xerrades, jornades gastronòmiques, jornades de portes obertes.
 • Organització de fires i esdeveniments promocionals de productes locals i gastronomia d’un territori.
 • Enquestes de detecció de necessitats dels productors i productores d’un territori
 • Disseny participatiu de marques de territori i de qualitat de productes locals
 • Assessorament en el disseny d’experiències singulars en finques i obradors agroalimentaris (visites guiades, tastos, maridatges amb altres productes, etc.)
 • Creació, organització, dinamització i participació interna d’associacions i col·lectius, així com suport en l’articulació de xarxes de col·laboració i intercooperació.
 • Cursos, jornades o seminaris per a la professionalització dels sectors: estratègies de comercialització, comunicació, innovació, responsabilitat social, entre altres.
 • Taules rodones, jornades i viatges d’intercanvi.
 • Directoris i catàlegs de productes locals i artesanals.
 • Elaboració de continguts per a exposicions, plafons interpretatius, webs i altres materials divulgatius (audiovisuals, fulletons, posters).
 • Creació de continguts i dinamització de webs de productors/es, artesans/anes i associacions.
 • Campanyes de sensibilització i promoció d’aliments locals i de proximitat per fomentar-ne el consum i la presència tant al comerç com a la restauració.
 • Conceptualització de propostes tècniques per a la tramitació d’ajuts d’àmbit nacional, estatal, europeu o internacional.