Apostem per un canvi de paradigma que permeti afrontar els múltiples reptes del món local en un món globalitzat i esdevenir així territoris més resilients. Volem contribuir al salt cap a un model de producció i consum més sostenibles, basat en l’economia verda i circular, l’eficiència, les energies renovables i la sobirania (energètica, alimentària, etc.). En definitiva, la transició cap a uns sistemes ecològicament sans i sostenibles, econòmicament viables i socialment justos.

Pensem que el món local i rural té molt a oferir i a dir en aquesta transició, i que aquest procés de canvi pot ser alhora generador de noves oportunitats per a aquests territoris. Volem posar en valor i impulsar el paper que les societats del món rural tenen en aquest indispensable procés de transició, atesa la seva major resiliència, el vincle directe amb el territori i unes xarxes socials sòlides i basades en la confiança que poden permetre avançar cap a una major i millor governança.

Amb aquest objectiu, a Raiels oferim eines de diagnosi i planificació per a la transició ecològica, assessorem en les polítiques de gestió d’organitzacions públiques, empreses i col·lectius que vulguin avançar en aquest sentit, oferim formació a mida i coordinem accions de comunicació per a la transmissió d’aquest canvi; i totes aquelles altres que permetin fer possible aquesta transició.


Serveis per aquest àmbit

 • Plans estratègics ambientals.
 • Plans de transició ecològica.
 • Estudis de bones pràctiques i benchmarking.
 • Assessorament per a la incorporació de bones pràctiques orientades a la transició ecològica en activitats econòmiques (empreses individuals o col·lectius) i en administracions públiques.
 • Creació de xarxes per tal d’enfocar la transició ecològica: sistemes de distribució compartits, promoció conjunta.
 • Suport a projectes d’economia circular a nivell territorial i/o sectorial.
 • Identificació i posada en valor d’empreses o col·lectius que treballen en la transició ecològica.
 • Foment de la mobilitat sostenible: disseny de camins escolars segurs, sistemes per a l'optimització de desplaçaments, etc.
 • Organització d’esdeveniments i altres activitats de difusió i sensibilització: fires, jornades, intercanvis.
 • Impuls de menjadors ecològics.
 • Prevenció del malbaratament alimentari.
 • Compra verda i consum responsable.
 • Sistemes de gestió ambiental a l’empresa.
 • Formació adreçada a activitats econòmiques sobre com impulsar la transició ecològica des de la pròpia empresa.
 • Organització de jornades i intercanvis d’experiències adreçats a professionals i tècnics de l’administració.
 • Formació a mida.
 • Elaboració de continguts per a exposicions, plafons interpretatius i materials divulgatius (audiovisuals, fulletons, posters, plafons de senyalització, webs).
 • Jornades, intercanvis i altres activitats centrats en la temàtica de transició ecològica.
 • Conceptualització de propostes tècniques per a la tramitació d’ajuts d’àmbit nacional, estatal, europeu o internacional.