Publicacions:

Infografia: REPTES DE LA RURALITAT. Retenció del jovent i atracció del talent

Nom de la infografia: Retenció del jovent i atracció del talent

Extracte: Aquesta infografia es centra en el repte de la retenció del jovent i l’atracció del talent. S’hi exposen una sèrie d’elements clau tangibles i intangibles que poden contribuir a fer possible un projecte de vida per al jovent en un entorn rural. També es posa en relleu la importància de les escoles rurals per aconseguir l’arrelament d’aquest jovent i s’esmenten algunes eines en polítiques de joventut per tal de poder fer front a l’èxode juvenil o almenys, contribuir a facilitar el seu retorn en un futur proper.


Enllaç de descàrrega

Infografia: REPTES DE LA RURALITAT. Envelliment

Nom de la infografia: Envelliment

Extracte: En aquesta infografia, Raiels presenta un dels reptes de la ruralitat que va molt lligat al despoblament:  l’envelliment de la població, que va en augment any rere any i que és molt més marcat al món rural que al món urbà. 

Destaca la taxa de sobreenvelliment que és superior en dones que en homes ja que les primeres viuen més anys.  

També es destaquen tres premisses clau per entendre que el procés d’envelliment actual és molt diferent del procés que van viure els nostres avis i àvies i, per tant, cal una mirada diferent cap al col·lectiu de la gent gran i, sobretot, són necessàries polítiques públiques orientades a oferir serveis, recursos i activitats diferents que responguin als canvis socials actuals. 


Enllaç de descàrrega

Infografia: REPTES DE LA RURALITAT. Emprenedoria femenina

Nom de la infografia: Emprenedoria femenina

Extracte: En aquesta infografia, Raiels presenta un dels reptes de la ruralitat: l’emprenedoria femenina. En ella s’hi mostren algunes dades demogràfiques de la dona en el món rural, dades sobre l’escletxa de gènere en el mercat de treball, així com també quines són les oportunitats d’emprenedoria femenina al món rural i les noves economies. Dades de l’Observatori del món Rural (20221), la Federació de Cooperatives Agràries i l’IDESCAT.


Enllaç de descàrrega

Revista NEXE

Nom de l'article: Nom de l’article: “Envellir com a llavor per al desenvolupament local” .

Extracte: En aquest article, des de Raiels s’exposa quines són les principals tendències entorn de l’envelliment d’aquests últims anys i com cal posar en pràctica noves estratègies per fer front aquesta realitat en entorns rurals des d’un enfocament positiu. Deixar de veure l’envelliment de la població local només com una problemàtica i aplicar-hi una nova mirada, amb la persona al centre, per tal de crear un marc d’oportunitats que empoderi a la gent gran i generi activitats, productes i serveis de proximitat adreçades a aquest col·lectiu que permetin, al seu torn, fixar població a les zones rurals.

Revista NEXE núm. 48. Primavera-Estiu 2022


Enllaç de descàrrega

Revista “Temes Rurals”

Nom de l'article: “Els serveis de proximitat a la gent gran a les zones rurals, una oportunitat de desenvolupament local”.

Extracte: L’envelliment de la població actual catalana és una tendència en creixement que incrementa de complexitat en les zones rurals a causa de certs desavantatges afegits per a la gent gran que envelleix en aquests territoris. Menys infraestructures i major distància respecte als centres neuràlgics d’activitat econòmica, dificultats de mobilitat agreujades per un transport públic deficient, menys accés a serveis especialitzats, entre d’altres, són factors que estan condicionant la voluntat majoritària de la nostra població gran resident als pobles que és poder envellir a casa o al municipi d’origen. Tenim un important repte per davant, com a societat, per poder oferir solucions innovadores que vetllin per un envelliment saludable, actiu i de qualitat. Solucions que ens permetin dotar de serveis de proximitat a la gent gran que viu a les zones rurals a partir d’una nova mirada que posi el focus en les seves necessitats, desitjos i inquietuds, alhora que es genera una oportunitat d’ocupació per a professionals que resideixen en aquests territoris afavorint el desenvolupament local i rural i intentant mitigar el despoblament i l’èxode juvenil.

Enllaç de descàrrega

Revista Cercle de “Dones, Temps, Economia i Món Rural”

Nom de l'article: “Dones, Treball i economia solidària”.

Extracte: Des de Raiels vam compartir amb Lluerna SCCL la sessió “Dones, Treball i economia solidària” en el marc del II Cicle de Dones, Temps, Economia i Món Rural, al desembre de 2019. Va ser una experiència interessant on vam donar a conèixer com des de la nostra visió, com a cooperativa integrada només per dones, concebem el treball i l’economia solidària.

Enllaç de descàrrega

Revista Sobirania Alimentària

Nom de l'article: “Envellir feliç al poble, sobre cures, comunitat i ruralitat”.

Extracte: Des de Raiels ens fa molta il·lusió haver participat en els continguts de l’edició número 37 de la revista Soberanía Alimentaria, concretament en el reportatge “Envellir feliç al poble” escrit per Amal El Mohammadiane Tarbift. S’hi recull la nostra aposta per entendre l’envelliment dels territoris rurals com un repte amb la finalitat d’oferir serveis de proximitat per a la gent gran que, per una banda, afavoreixin la creació de llocs de treball i, per l’altra banda, contribueixin a allargar el màxim de temps possible l’envelliment al lloc de residència, l’envelliment a la pròpia casa. Compartim l’article amb experiències espanyoles i catalanes que contribueixen a l’envelliment amb dignitat. Hi destaquem la cooperativa Cuidem Lluçanès ubicada a la subcomarca del Lluçanès i integrada per 10 treballadores, 180 sòcies de consum i 7 entitats col·laboradores que vetllen per oferir diferents serveis socials al seu territori i la Plataforma EMPIC, a les Garrigues impulsada pel Consell Comarcal de les Garrigues i amb 16 ajuntaments adherits, amb la voluntat d’oferir serveis per garantir una bona qualitat de vida a les persones grans d’una forma planificada i organitzada. També es visualitza com una oportunitat de generació d’ocupació i, a més, com un reconeixement dels professionals que hi treballen.

Enllaç de descàrrega

Revista El Picot Negre

Nom de l'article: “La Cerdanya ja compta amb una nova eina de planificació: el Pla Sectorial de Medi Ambient”

Extracte: Des del passat mes de desembre del 2018, la comarca de la Cerdanya compta amb el Pla d’acció sectorial de medi ambient de la Cerdanya, una eina de planificació sectorial que té per objectiu determinar el marc d’actuació per millorar la valorització del patrimoni natural i alhora contribuir a la mitigació/adaptació al canvi climàtic, potenciant l’ocupació laboral en aquests àmbits mitjançant la identificació de noves oportunitats laborals i l’ampliació de les existents per als propers cinc anys. El procés de redacció d’aquesta eina de planificació sectorial ha estat impulsat pel Consell Comarcal de la Cerdanya, que ha comptat amb una subvenció del Programa de suport al desenvolupament local que atorga el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i els treballs tècnics han estat realitzats per Raiels · Iniciatives que arrelen. L’elaboració del pla ha comptat amb un procés participatiu amb l’objectiu d’incorporar la veu del territori, al llarg del qual hi han pres part una setantena d’agent públics i privats.

Enllaç de descàrrega

Revista cooperació catalana

Nom de l'article: “Raiels, l’aposta per un model de pagesia viva, compromesa i diversificada, arrelada i amb futur."

Extracte: Des de Raiels estem molt agraïdes al Pep Valenzuela i a tot l’equip de la revista Cooperació Catalana per l’entrevista que ens van fer a finals d’any i que va sortir publicada al número 449 del mes de gener de 2021.

L’entrevista recull les nostres línies de treball, la nostra visió i visió i alguns exemples de projectes i iniciatives que il·lustren la nostra feina amb els territoris rurals!

Revista Cooperació Catalana número 456. Setembre 2021.

Enllaç de descàrrega

Presència en mitjans:

Revista cooperació catalana

Revista Cooperació Catalana número 449. Gener 2021.

Enllaç de descàrrega

EMUN RÀDIO

Entrevista a la cooperativa dins del programa Som Terra

Escoltar l'entrevista

XARXANET

Publicació de l’article al web

Llegir l'article

La Falguera (Maig 2021)

Lectura d’un fragment de l’article al programa, en directe i en podcast

Escoltar el podcast

TERRITORIS.CAT (30/05/2021)

Publicació de l’article al web i en paper

Llegir l'article

LA VANGUARDIA

Publicació de l’article al web

Llegir l'article

Revista Soberanía Alimentaria

Publicació de la presentació de Raiels a l’apartat La fuente, lugar para pobladoras de la revista en paper sobre energies renovables

Llegir la publicació

Revista Arrels (Tardor 2021):

Publicació d’una entrevista a Raiels al número 4 de la revista en paper, sobre Muntanyes.

Cooperació Catalana (Novembre 2021)

Publicació de l’article sobre noves economies a la ruralitat a la revista en paper i online a la plataforma issuu.

Llegir l'article

Fem camí junts? Escriu-nos i explica'ns el teu projecte