Clients

A Raiels treballem amb diferents perfils de clients, sempre amb la vocació d’adaptar-nos a les seves demandes i peculiaritats. Aquesta versatilitat ens permet fer front a necessitats de diversos nivells, especialment en l’àmbit públic però també en el privat, copsant sempre els punts de vista i perspectives de les persones que viuen al territori.

D’aquesta forma, donem respostes amb la mateixa professionalitat i rigor a sol·licituds que provinguin de municipis petits i micropobles com de ciutats mitjanes, diputacions provincials o de la mateixa Generalitat de Catalunya, així com fundacions privades, empreses, associacions o entitats sense ànim de lucre.

El fet de treballar a tots aquests nivells ens permet enriquir contínuament el nostre bagatge professional i d’aquesta manera poder donar cada dia una millor resposta a les demandes que ens fan els nostres clients.


Ajuntaments


Consells Comarcals


Diputacions


Consorcis públics i privats


Generalitat de Catalunya


Parcs Naturals


Empreses privades, fundacions i associacions