Hem treballat i treballem amb més de 100 clients acompanyant a ens locals (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, consorcis), col·lectius, associacions, microempreses i petites i mitjanes empreses i comunitats, que volen fer front als reptes del seu territori, d’una manera compromesa, creativa i valenta.


Ajuntaments


Consells Comarcals


Diputacions


Consorcis públics i privats i GALS


Generalitat de Catalunya


Parcs naturals


Empreses privades, fundacions i associacions