Diagnosi del sector agrari de Sant Pere de Ribes

Prospecció de l’interès en participar a la central de distribució de producte local de Can Malé.
11 març, 2024
Coordinació de la fira de la mongeta de Castellfollit del Boix
11 març, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Diagnosi del sector agrari de Sant Pere de Ribes

  Descripció:

  Projecte que té per a objectiu disposar d'una diagnosi del sector agrari del municipi de Sant Pere de Ribes, com a pas previ per a la realització d'un pla estratègic.
  La diagnosi inclourà una caracterització del sector a partir de dades estadístiques i una visió qualitativa de la pagesia (punts forts, febles, oportunitats, amenaces, necessitats, problemàtiques), que s'obtindrà a partir d'entrevistes individuals i entrevistes semiestructurades.

  Client:

  Ajuntament de Sant Pere de Ribes

  Calendari:

  2023-2024