Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Jornada “Com presentar productes agroalimentaris en equipaments visitables”
2 agost, 2017
Taller d’idees intersectorial Biolord i agents del Berguedà
20 setembre, 2017
Estudi de la venda directa de productes agroalimentaris de Marganell i del Parc Rural del Montserrat
15 març, 2023
Suport tècnic en el Pla Estratègic del Museu Diocesà d’Urgell
1 juliol, 2017

Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

  Descripció:

  El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (en endavant MDCS) està elaborant el Pla Estratègic del Museu, document que ha de ser l’eina que defineixi quin museu es vol en un futur pròxim i quins canvis cal realitzar per assolir-ho.

  L’elaboració d’aquest Pla Estratègic l’encarrega la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural i és coordinat per Lídia Fàbregas, representant del propi museu; i en Carles Fargas, de l’empresa Fargas-Garau, consultor extern que desenvolupa el pla estratègic.

  Des de Raiels hem redactat l’informe “Anàlisi de l’entorn”, que identifica aquells recursos patrimonials i els agents clau de la comarca del Solsonès amb els quals es puguin establir col·laboracions i sinergies en el sí d’aquest Pla Estratègic i defineix aquestes possibles col·laboracions amb el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

  Els àmbits que integren l’estudi són:

  • Identificació dels recursos i possibles col·laboracions a nivell patrimonial: patrimoni arqueològic, patrimoni arquitectònic religiós i civil i patrimoni etnogràfic.
  • Identificació d’agents clau locals i forans i tipologia de col·laboració a establir amb el Museu.
  • Anàlisi del perfil de públic
  Client:

   Fargas-Garau SL

  Calendari:

   setembre-novembre 2017