Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Programa formatiu i d’assessorament estratègic per l’Associació de Turisme de la Vall de Lord
15 gener, 2020
Suport tècnic en el Pla Estratègic del Museu Diocesà d’Urgell
1 juliol, 2017

Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Descripció:

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (en endavant MDCS) està elaborant el Pla Estratègic del Museu, document que ha de ser l’eina que defineixi quin museu es vol en un futur pròxim i quins canvis cal realitzar per assolir-ho.

L’elaboració d’aquest Pla Estratègic l’encarrega la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural i és coordinat per Lídia Fàbregas, representant del propi museu; i en Carles Fargas, de l’empresa Fargas-Garau, consultor extern que desenvolupa el pla estratègic.

Des de Raiels hem redactat l’informe “Anàlisi de l’entorn”, que identifica aquells recursos patrimonials i els agents clau de la comarca del Solsonès amb els quals es puguin establir col·laboracions i sinergies en el sí d’aquest Pla Estratègic i defineix aquestes possibles col·laboracions amb el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Els àmbits que integren l’estudi són:

  • Identificació dels recursos i possibles col·laboracions a nivell patrimonial: patrimoni arqueològic, patrimoni arquitectònic religiós i civil i patrimoni etnogràfic.
  • Identificació d’agents clau locals i forans i tipologia de col·laboració a establir amb el Museu.
  • Anàlisi del perfil de públic
Client:

 Fargas-Garau SL

Calendari:

 setembre-novembre 2017