Programa formatiu i d’assessorament estratègic per l’Associació de Turisme de la Vall de Lord

Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Programa formatiu i d’assessorament estratègic per l’Associació de Turisme de la Vall de Lord

  Descripció:

  Fruit de la voluntat i l’interès de l’Associació de Turisme de la Vall de Lord per millorar la formació dels seus membres en relació a diferents àmbits turístics, així com afavorir la reflexió i l’anàlisi intern per tal de definir millor les línies estratègiques de la pròpia entitat, s’ha dissenyat un programa formatiu centrat en aspectes com la comunicació empresarial i la comunicació en el sector turístic, l’ecoturisme, el senderisme, la valorització de la xarxa de camins, entre d’altres aspectes.

  Des de Raiels s’ha donat suport en el disseny i preparació del programa de la formació, difusió, coordinació amb els ponents, logística de la realització de les sessions formatives i avaluació.

  Els principals objectius d’aquest programa formatiu han estat els següents:

  • Aproximar conceptes del món turístic que encaixin amb l’estratègia i model de turisme que vol impulsar l’associació.
  • Donar a conèixer experiències de referència que reforcin aquest model de turisme.
  • Facilitar espais de reflexió i anàlisi després de cada sessió formativa per tal d’introduir els conceptes teòrics i les experiències difoses en el ful de ruta de la pròpia associació.

  Podeu consultar el programa de les Jornades d’ecoturisme realitzades fins ara aquí.

  Client:

  Consorci de Desenvolupament de la Catalunya Central

  Calendari:

  2019-2020