Mapeig de l’activitat artesana a l’entorn dels museus de la Xarxa de Museus Etnològics de Catalunya (XMEC)

Suport i enfortiment de la línia de treball de turisme de Territori de Masies Coop.
14 març, 2023
Disseny i redacció del projecte “Comerç rural i essencial: innovador, sostenible i eficient” per a la convocatòria Next Generation EU pel suport de l’activitat comercial en zones rurals
14 març, 2023
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Mapeig de l’activitat artesana a l’entorn dels museus de la Xarxa de Museus Etnològics de Catalunya (XMEC)

  Descripció:

  Elaboració d'una diagnosi per prospectar la presència i el tipus d'artesania present a l'entorn dels 13 museus etnològics que integren la XMEC, així com l'anàlisi del potencial del vincle entre aquesta artesania local i cadascun dels museus en conjunt i a nivell particular en cada àmbit territorial. D'altra banda també s'han fet un seguit de propostes a la XMEC per potenciar i reforçar aquest vincle entre l'artesania local i els museus de la XMEC amb l'objectiu de crear sinèrgies entre ambdós sectors.

  Client:

  Agència Catalana de Patrimoni Cultural

  Calendari:

  2022