Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició

Jornada d’experiències sobre distintius i marques col·lectives agroalimentàries a la Noguera
1 octubre, 2017
Curs Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic local a Santiago de Compostela, Galícia
9 octubre, 2017
Suport tècnic en el disseny del Certificat Ecolocal
13 maig, 2022

Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició

  Descripció:

  Des Raiels hem ajudat L'Olivera Cooperativa a la redacció de la memòria descriptiva i l'elaboració del pla d'empresa del projecte d'inversió per a sol·licitar un ajut Leader en el seu 3ª edició.

  Els ajuts Leader són subvencions a fons perdut que poden arribar fins a un 40% de la inversió que realitzen les empreses i els emprenedors de negocis situats en l'àmbit territorial Leader, per fomentar la diversificació de les economies rurals i millorar la qualitat de vida.

  Client:

  L’Olivera Cooperativa

  Calendari:

  octubre - novembre 2017