Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició

Pla d’Actuació Municipal de Juneda 2020-2025
15 gener, 2020

Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició

Descripció:

Des Raiels hem ajudat L'Olivera Cooperativa a la redacció de la memòria descriptiva i l'elaboració del pla d'empresa del projecte d'inversió per a sol·licitar un ajut Leader en el seu 3ª edició.

Els ajuts Leader són subvencions a fons perdut que poden arribar fins a un 40% de la inversió que realitzen les empreses i els emprenedors de negocis situats en l'àmbit territorial Leader, per fomentar la diversificació de les economies rurals i millorar la qualitat de vida.

Client:

L’Olivera Cooperativa

Calendari:

octubre - novembre 2017