Pla de dinamització econòmica de Campdevànol

Assessoraments per a la creació/millora d’experiències singulars en empreses agroalimentàries visitables
14 març, 2023
Redacció de l’Estratègia de Desenvolupament Local de l’Associació Leader de Ponent per al període 2023-2027
14 març, 2023
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Pla de dinamització econòmica de Campdevànol

  Descripció:

  L'objectiu d'aquest Pla de dinamització econòmica és obtenir una eina de treball que plantegi un programa d'accions dinamitzadores de l'activitat econòmica del municipi, establint una prioritat d'execució de les mateixes i definint el full de ruta a seguir des de l'ajuntament amb la implicació de representants de diferents sectors. Aquesta eina ha de permetre no només consolidar els negocis ja existents, sinó també captar-ne de nous, establint una dinàmica de treball participada, en xarxa i cooperativa que busqui el consens per incorporar les visions de l'administració local i del teixit dels diferents sectors econòmics.

  Les fases de treball són les següents:
  - Diagnosi econòmica
  - Definició de l'escenari de futur i de les línies estratègiques
  - Pla d'acció
  - Pla de seguiment i execució

  Client:

  Ajuntament de Campdevànol

  Calendari:

  2022