Pla de reactivació socioeconòmica de la comarca de les Garrigues arran de la crisi generada per la COVID-19

Jornades virtuals per a productors i elaboradors del Vallès Occidental. “Com podem millorar la comercialització i distribució dels productes de proximitat”
1 setembre, 2021
Redacció de les fitxes de projectes manifestació d’interès per al MITECO
1 setembre, 2021
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Pla de reactivació socioeconòmica de la comarca de les Garrigues arran de la crisi generada per la COVID-19

  Descripció:

  A través d’aquest projecte, Raiels planteja un procés de reflexió i de reorientació estratègica en el marc del qual  definir els principals eixos a seguir per l’elaboració del Pla de reactivació socioeconòmica de la comarca de les Garrigues i donar resposta a les necessitats socials i econòmiques de la comarca respecte al grau d’afectació que la crisi de la Covid-19 al teixit econòmic de les Garrigues:

  Els principals continguts del Pla de reactivació socioeconòmica de la comarca de les Garrigues són:

  1. a) Diagnosi del grau d’afectació de la crisi derivada de la COVID-19 a les empreses de la comarca. Enquestes al teixit empresarial.
  2. b) Objectiu central del Pla i línies estratègiques transversals, sectorials i estratègiques de futur.
  3. c) Principals mesures a impulsar de forma immediata i mesures de futur.
  4. d) Identificació dels actors que han participat en la seva elaboració.
  Client:

  Consell Comarcal de les Garrigues

  Calendari:

  2020-2021