Redacció de l’Estratègia de Desenvolupament Local de l’Associació Leader de Ponent per al període 2023-2027

Pla de dinamització econòmica de Campdevànol
14 març, 2023
Menjadors escolars als micropobles
14 març, 2023
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Redacció de l’Estratègia de Desenvolupament Local de l’Associació Leader de Ponent per al període 2023-2027

  Descripció:

  Redacció de l'Estratègia de Desenvolupament Local en el marc del període de programació europeu 2023-2027 conjuntament amb l'equip tècnic de l'Associació Leader de Ponent. Sessions de treball amb l'equip tècnic del GAL, realització d'entrevistes a agents locals clau, dinamització de quatre tallers participatius territorials i redacció de la memòria.

  Client:

  Associació Leader de Ponent

  Calendari:

  2022