Diagnosi i estudi de mercat dels serveis a oferir a les persones usuàries de l’espai comunitari La Bassa

Coordinació tècnica del Pla comarcal d’envelliment km0 del Solsonès.
8 març, 2024
Estratègies per impulsar el relleu agrari de Mataró
11 març, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Diagnosi i estudi de mercat dels serveis a oferir a les persones usuàries de l’espai comunitari La Bassa

  Descripció:

  Projecte que s'emmarca dins del PERTE ESS i cuidados: RED OIKOS - apoyo a la vida independiente en comunitat per identificar els serveis a oferir a les persones de més de 65 anys des de l'Espai Comunitari La Bassa, de Sant Martí de Riucorb.
  Projecte realitzat conjuntament amb l'Associació Alba que va incloure una diagnosi i un mapeig dels principals serveis adreçats a la gent gran de l'Urgell i de Sant Martí, així com entrevistes a agents clau i trobades participatives amb gent gran per donar a conèixer l'espai La Bassa i, alhora, recollir els seus desitjos amb relació a serveis i activitats per afavorir l'envelliment km 0.

  Client:

  Associació Alba

  Calendari:

  2023