Disseny i dinamització de grups de discussió temàtics

Procés participatiu intern de l’Ajuntament de Mataró per a definir la política pública alimentària local
14 febrer, 2023
Mapeig del sector agroalimentari de la comarca del Bages
14 febrer, 2023
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Disseny i dinamització de grups de discussió temàtics

  Descripció:

  Els grups de discussió tenen per objectiu crear un espai d'intercanvi de coneixements i xarxa entre els diferents agents estratègics de la cadena de valor empresarial que genera el sector agroalimentari de l'Anoia amb la finalitat de reforçar les aliances entre els agents públics i privats implicats en la cadena de valor empresarial i millorar de manera qualitativa la diagnosi de les empreses de la cadena de valor agroalimentària de l'Anoia tot identificant propostes d'accions que donin resposta a les necessitats i oportunitats identificades en la diagnosi i que millorin el pla d'accions integral.

  L'acció consisteix en la creació i dinamització de 3 grups de discussió (GD) temàtics sobre les següents temàtiques:
  - Ocupació i empresa: quines necessitats tenen les empreses de la cadena de valor agroalimentària de l'Anoia i quines potencialitats de creació d'ocupació hi ha?
  - Talent: quines oportunitats d'atreure talent jove hi ha entorn de la cadena de valor agroalimentària de l'Anoia?
  - Innovació i digitalització: com es pot incorporar la innovació i la digitalització en els processos, disseny de productes, màrqueting, etc. de les empreses de la cadena de valor agroalimentària de l'Anoia.

   

  Descarrega del programa dels grups de discussió.

   

  Client:

  Consell Comarcal de l'Anoia

  Calendari:

  2022