Jornada d’intercanvi d’iniciatives de valorització econòmica del patrimoni de la pedra a l’illa de Mallorca

Pla estratègic de Castellnou de Seana
15 gener, 2020
Catàleg d’experiències oleoturístiques de les Garrigues i el Segrià sec
15 gener, 2020
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Jornada d’intercanvi d’iniciatives de valorització econòmica del patrimoni de la pedra a l’illa de Mallorca

  Descripció:

  Aquesta jornada d’intercanvi s’ha plantejat amb el format d’un viatge professional d’un grup de 14 persones de perfils diversos per conèixer els projectes entorn de la pedra que s’han desenvolupat durant els últims anys a l’illa de Mallorca, especialment, al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i altres experiències entorn d’aquest àmbit en el context del territori mallorquí.

  L’intercanvi també ha afavorit:

  • Identificar experiències i iniciatives de gestió i valorització del patrimoni de la pedra seca del territori mallorquí com a oportunitats de creació d’ocupació i dinamització econòmica.
  • El benchmarking i la transferència de coneixements entorn d’aquestes experiències per donar-les a conèixer a agents locals de l’àmbit territorial del projecte que les puguin transferir a les Garrigues, el Segrià, l’Urgell i el Pla d’Urgell.
  • Conèixer la formació específica en pedra seca a l’illa de Mallorca i el sector professional dels margers (Gremi de Margers de Mallorca).
  • Conèixer les ajudes públiques de que disposa el territori mallorquí (Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears-FOGAIBA-, Consorci de la Serra de Tramuntana) pel manteniment, rehabilitació i posada en valor del patrimoni de pedra seca

  L’actuació forma part del conjunt d’accions del Projecte  innovador i experimental “La pedra com un recurs territorial generador d’activitat econòmica i ocupació” que impulsa el Consell Comarcal de les Garrigues amb el suport del Consell Comarcal del Segrià, l’Urgell i el Pla d’Urgell. L’abast territorial serien 69 municipis englobats en 4 comarques.

  Client:

   Consell Comarcal de les Garrigues

  Calendari:

  2019