Diagnosi de la cadena de valor del sector pesquer del Baix Empordà

Jornada networking agroalimentari a les Garrigues
15 gener, 2020
Programa formatiu i d’assessorament estratègic per l’Associació de Turisme de la Vall de Lord
15 gener, 2020
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Diagnosi de la cadena de valor del sector pesquer del Baix Empordà

  Descripció:

  L’objectiu d’aquesta diagnosi és analitzar la cadena de valor del sector pesquer de la comarca del Baix Empordà per tal de poder obtenir una radiografia del punt de partida de cada un dels nivells de la cadena, així com dels principals actors que en formen part. Per mitjà d’aquesta anàlisi, s’han detectat desajustos que puguin ser millorables en cada un dels nivells de la cadena, s’han identificat les barreres i limitacions que dificulten una major presència de peix fresc a la comarca, així com s’han definit propostes d’accions que solucionin les limitacions i contribueixin a la dinamització i suport al sector pesquer del Baix Empordà.

   

  La diagnosi ha constat de les següents accions:

  • Creació de la Comissió de Seguiment del projecte i Taller de diagnosi
  • Sociograma dels agents de la cadena de valor del sector pesquer del Baix Empordà
  • Entrevistes a diferents agents de la cadena de valor
  • Identificació de barreres i reptes i diagnosi d’oportunitats
  • Taller de priorització d’accions
  Client:

  Consell Comarcal del Baix Empordà

  Calendari:

  2019