Prospecció de l’interès en participar a la central de distribució de producte local de Can Malé.

Col·laboració amb Arran de Terra en el projecte Diagnosi i Pla d’Acció per la creació d’una xarxa de comercialització de productors de municipis inferiors a 1.000 habitants.
11 març, 2024
Diagnosi del sector agrari de Sant Pere de Ribes
11 març, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Prospecció de l’interès en participar a la central de distribució de producte local de Can Malé.

  Descripció:

  Des del programa de Xarxa de Productes de la Terra del Consell Comarcal Vallès Oriental, s’està treballant per a la posada en marxa d’una Central de Distribució de producte local a Can Malé, una antiga fàbrica farmacèutica de Lliçà d’Amunt que va cedir les instal·lacions a l’Ajuntament.
  El present projecte té per objectiu dur a terme una prospecció de l’interès que els productors agroalimentaris tenen en aquesta infraestructura, amb l’objectiu de conèixer el seu grau d’interès en participar en aquest projecte, així com també els seus principals frens i condicionants. Per a la seva elaboració, s'ha elaborat un model d'entrevista, s'han realitzat entrevistes telefòniques i s'ha recollit la informació en una base de dades.

  Client:

  Consell Comarcal del Vallès Oriental

  Calendari:

  2023-2024