Pla estratègic de Montclar

Procés per a l’elaboració dels pressupostos participatius de Solsona. Anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021
1 desembre, 2019
Jornada tècnica i visites de camp: “Eines de millora de les experiències turístiques que ofereixen els productors locals del Parc Natural del Cadí-Moixeró”
15 gener, 2020
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Pla estratègic de Montclar

  Descripció:

  La redacció del Pla estratègic del municipi de Montclar parteix de la necessitat mostrada per l’ajuntament de Montclar de dur a terme una planificació estratègica que defineixi quines accions cal impulsar per tal dinamitzar l’economia del municipi i promoure l’impuls de noves activitats empresarials que contribueixin a frenar l’èxode dels seus joves i a atraure nova població. Per a definir aquest pla estratègic, es té clar que aquest ha d’incorporar la veu de la població local i facilitar espais on manifesti les seves necessitats i inquietuds i faci propostes d’accions d’aquest pla. Per aquest motiu, el Pla estratègic del municipi de Montclar s’ha redactat incorporant la participació ciutadana al llarg del procés.

  En aquesta línea, s’ha constituït el grup de treball “Avancem per Montclar”, en que s’han fet diverses reunions participatives per avançar en les principals actuacions prioritzades del Pla Estatègic.

  L’acció ha constat de les següents fases:

  • Diagnosi socioeconòmica
  • Definició de l'escenari de futur i de les línies estratègiques
  • Pla d'acció
  • Pla de seguiment i execució
  Client:

  Ajuntament de Montclar

  Calendari:

  2019