Món pagès: terra cooperativa. Economia social i solidaria i cooperativisme de treball en els ecosistemes agroecològics locals de Catalunya

Pla de reactivació socioeconòmica de la comarca de la Noguera
1 setembre, 2021
Estudi per a determinar la viabilitat de cultius al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà en clau de canvi climàtic. Fase 1. Estudi qualitatiu del context socioeconòmic
2 setembre, 2021
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Món pagès: terra cooperativa. Economia social i solidaria i cooperativisme de treball en els ecosistemes agroecològics locals de Catalunya

  Descripció:

  Projecte d'àmbit rural català i d'autoria col·lectiva basat en la intercooperació amb l'Arada Creativitat Sociall'Escola de Pastors de Catalunya i Coop57, i les cooperatives col·laboradores de Tres Cadiresl’ArestaIdària i Raiels, i finançat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. L’àmbit territorial d’estudi inclou les Terres Gironines, Ponent, Pirineu, Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

  L'objectiu d’aquest projecte és aconseguir tenir una mirada comparativa dels diferents ecosistemes agroecològics locals de Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Alt Pirineu i Terres Gironines, per detectar quins aspectes propis de cadascun incideixen en la viabilitat social i econòmica de les iniciatives agroecològiques en el marc de l’economia social i solidària (ESS).

  El projecte s’estructura en tres fases de treball:

  1. Fase de diagnosi col·lectiva o participada dels ecosistemes agroecològics locals: s’han realitzat entrevistes a una selecció d’iniciatives, tant d'abastiment com de suport, de cada ecosistema agroecològic local, així com també a entitats referents a nivell català, i s’han realitzat les respectives trobades territorials virtuals per compartir reptes propis i identificar accions de millora.

  2. Fase d’anàlisi: s’ha sistematitzat la informació treballada en la fase anterior amb els informes territorials dels ecosistemes agroecològics locals i s'han identificat 8 grans reptes comuns que comparteixen els 5 ecosistemes agroecològics territorials analitzats, així com també s’han identificat els reptes específics per cadascun d’ells.

  3. Fase de socialització: s'han realitzat 5 trobades territorials de retorn (una a cada ecosistema) i s’ha realitzat una trobada general en la qual s’han presentat els principals resultats col·lectius, obtinguts fruit de la integració i comparativa dels 5 ecosistemes agroecològics territorials analitzats en el marc del projecte.

  4. Publicació i difusió de l'informe resultant: s’han recollit els principals resultats i les reflexions obtingudes amb el projecte en dos documents: resum executiu i informe final dels resultats. Es contempla la presentació a diferents entitats que comparteixen l’àmbit de treball de l’ESS/Ae i treball en territoris rurals. Podeu consultar els documents resultants en els següents enllaços:

  Client:

  Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

  Calendari:

  2021