Món pagès: terra cooperativa. Economia social i solidaria i cooperativisme de treball en els ecosistemes agroecològics locals de Catalunya

Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Món pagès: terra cooperativa. Economia social i solidaria i cooperativisme de treball en els ecosistemes agroecològics locals de Catalunya

  Descripció:

  Projecte d'àmbit rural català liderat per l'Arada, l'Escola de Pastors i Coop57, amb la participació com a cooperatives col·laboradores de Tres Cadires, l’Aresta, Idària i Raiels, i finançat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. L’àmbit territorial d’estudi inclou les Terres Gironines, Ponent, Pirineu, Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

  L'objectiu d’aquest projecte és aconseguir tenir una mirada comparativa dels diferents ecosistemes agroecològics locals, per detectar quins aspectes propis de cadascun incideixen en la viabilitat social i econòmica de les iniciatives agroecològiques en el marc de l’economia social i solidària (ESS).

  El projecte s’estructura en tres fases de treball:

  1. Fase de diagnosi col·lectiva o participada dels ecosistemes agroecològics locals: s’han elaborat els sociogrames de cada ecosistema agroecològic local, s’han realitzat entrevistes a una selecció d’iniciatives que conformen cada ecosistema agroecològic local i s’han realitzat les respectives trobades territorials virtuals per compartir reptes propis i identificar accions de millora.
  2. Fase d’anàlisi: s’ha sistematitzat la informació treballada en la fase anterior amb els informes territorials dels ecosistemes agroecològics locals.
  3. Fase de socialització: s’ha fet una trobada - jornada de retorn dels resultats obtinguts i per compartir aquests.
  4. Publicació del material: s’ha elaborat el document resultant de la recerca participativa i les conclusions de la trobada.
  Client:

  Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

  Calendari:

  2021