Estudi per a determinar la viabilitat de cultius al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà en clau de canvi climàtic. Fase 1. Estudi qualitatiu del context socioeconòmic

Món pagès: terra cooperativa. Economia social i solidaria i cooperativisme de treball en els ecosistemes agroecològics locals de Catalunya
2 setembre, 2021
Trobades de creativitat competitiva en el marc del projecte BCN Smart Rural
2 setembre, 2021
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Estudi per a determinar la viabilitat de cultius al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà en clau de canvi climàtic. Fase 1. Estudi qualitatiu del context socioeconòmic

  Descripció:

  L’objectiu general del projecte és conèixer la viabilitat que presenta el territori i el sector per fer una transició cap a la producció ecològica dels cultius i en concret, conèixer la viabilitat del cultiu de cereal i de farratge en ecològic en l’àmbit territorial de les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. L’estudi es planteja en 2 fases:

  Fase 1. Estudi qualitatiu del context socioeconòmic

  Fase 2. Cultius, escenaris socioeconòmics i càlcul de potencialitat productiva

  Durant aquest any 2021, s’ha dut a terme la primera fase del projecte, que ha realitzat Raiels en col·laboració amb l’Espigall.

  En aquesta primera fase, s’ha fet una cerca i anàlisi de dades estadístiques sobre la producció de cultius extensius herbacis de l’àmbit territorial d’estudi (superfície, nombre d’explotacions, tipus de cultiu, mètode de producció, explotacions ramaderes intensives que poden necessitar de terres, etc.), s’han realitzat una trentena d’entrevistes a titulars d’explotacions agràries de cultius extensius herbacis i s’ha treballat la informació recollida identificant els reptes i les oportunitats que presenta la conversió a la producció ecològica d’aquest àmbit territorial.

  Client:

  PallarsActiu

  Calendari:

  2021