Pla d’acció per a la millora del sector i la posada en valor de la Maduixa del Maresme

Catàleg d’experiències oleoturístiques de les Garrigues i el Segrià sec
15 gener, 2020
Qui continuarà treballant la terra al Pallars Jussà? Jornades de reflexió i innovació per a la dinamització del sector primari
2 novembre, 2020
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Pla d’acció per a la millora del sector i la posada en valor de la Maduixa del Maresme

  Descripció:

  Aquest treball complementa i dona continuïtat a la Diagnosi del sector de la maduixa del Maresme, i té per a objectiu  definir les línies de treball i accions a realitzar per tal de donar resposta a les necessitats identificades en el sí d’aquesta diagnosi i avançar així en l’enfortiment del sector maduixaire del Maresme. Alhora, pretén implicar els agents del sector en l’elaboració del pla d’acció i contribuir a la creació de xarxa entre els productors de maduixa.

  Per a la seva realització, s’han realitzat entrevistes a agents clau del sector, una presentació de la Diagnosi i un Taller de Propostes, i finalment s’ha redactat el document de Pla d’Acció.

  Client:

  Consell Comarcal del Maresme  

  Calendari:

  2019