Diagnosi dels menjadors escolars del Solsonès i Cardona per a la transició cap a un model local i de proximitat i Programa d’activitats educatives entorn del producte local.

Mapeig del sector agroalimentari de la comarca del Bages
14 febrer, 2023
Coordinació de la secretaria tècnica del PonentLab
16 febrer, 2023
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Diagnosi dels menjadors escolars del Solsonès i Cardona per a la transició cap a un model local i de proximitat i Programa d’activitats educatives entorn del producte local.

  Descripció:

  Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'una diagnosi que posi en relleu el grau d'implantació actual dels productes locals i de proximitat entre els menjadors escolars del Solsonès i Cardona, així com identificar el grau de predisposició i interès de cada centre en avançar per un procés de transició cap a un model de menjador més centrat en el producte local, ecològic i de proximitat.

  Les fases de treball d'aquest projecte són:
  - Diagnosi de la situació dels menjadors escolars per determinar la situació actual de gestió i funcionament i poder plantejar un model local i de proximitat que s'ajusti a la situació i necessitats de les escoles del Solsonès i Cardona.
  - Disseny d'un programa d'activitats educatives entorn del producte local

  Client:

  Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

  Calendari:

  2022-2023