Dinamització taller equip motor projecte resiliència territorial

Acció formativa: Eixos estratègics de transformació econòmica als territoris rurals
1 març, 2024
Dinamització de sessions participatives en el marc del projecte Biomarkets
8 març, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Dinamització taller equip motor projecte resiliència territorial

  Descripció:

  Des de l'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) es participa en el projecte Resiliència Territorial, enfocat a treballar entorn del repte del relleu generacional en el sector agrari. Durant l'any 2022 es va realitzar una feina d'anàlisi de possibles eines per a promoure el relleu generacional al territori per identificar-ne una i ser impulsada durant l'any 2023.

  Aquest projecte de dinamització ha constat de diferents sessions de treball enfocades a coordinar els diversos agents del grup motor per impulsar una de les eines de promoció del relleu generacional, que ha estat la creació d'un registre de cedents i de persones emprenedores del sector agrari de la Garrotxa.

  Client:

  Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC)

  Calendari:

  2023