Diagnosi del sector de la maduixa del Maresme

Jornada d’experiències sobre distintius i marques col·lectives agroalimentàries a la Noguera
1 octubre, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 agost, 2015

Diagnosi del sector de la maduixa del Maresme

Descripció:

Treball que ha tingut per objectiu disposar d’una informació exhaustiva i actualitzada sobre les característiques, necessitats i oportunitats que presenta aquest sector a la comarca del Maresme, i que hauria de servir com a base per a un futur pla d’acció que permeti la seva promoció i posada en valor. El treball s’ha elaborat a partir de l’anàlisi d’informació sobre el sector i la realització d’entrevistes a maduixaries de la comarca, i el posterior anàlisi i tractament de la informació.

La diagnosi inclou informació sobre el context sectorial, aspectes relatius al cultiu de la maduixa, a les característiques del producte, els seus canals de comercialització, l’estratègia de promoció; així com els principals reptes i oportunitats del sector.

Client:

Consell Comarcal del Maresme 

Data:

2018