Guia de recomanacions per a empreses agroalimentàries visitables de l’Alt Penedès

Jornada: “Com fer visites a les explotacions agroalimentàries?” Alt Penedès
1 setembre, 2021
Jornades virtuals per a productors i elaboradors del Vallès Occidental. “Com podem millorar la comercialització i distribució dels productes de proximitat”
1 setembre, 2021
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Guia de recomanacions per a empreses agroalimentàries visitables de l’Alt Penedès

  Descripció:

  Guia editada des de Raiels que està pensada per ser una orientació pràctica per aquelles empreses agroalimentàries que es plantegen convertir-se en visitables i oferir activitats a turistes.

  S’inclouen reflexions prèvies necessàries abans d’endinsar-se en una lògica turística que no és la lògica natural de la majoria de les empreses agroalimentàries, centrades, òbviament, en el procés productiu.

  En aquesta guia s’hi tracten temes com els beneficis i reptes de ser una empresa agroalimentària visitable, així com el marc legal d’aquesta activitat, la possibilitat de disposar d’un protocol intern de visites o recomanacions a diferents nivells (generals, sanitàries, de seguretat, etc.).

  Descarregar Guia recomanacions per a empreses agroalimentàries visitables de l'Alt Penedès

  Client:

  Consell Comarcal de l’Alt Penedès

  Calendari:

  2020