Presentació del Pla Sectorial de Medi Ambient de la Cerdanya

Presentació del Pla d’acció sectorial dels serveis a la gent gran de l’Urgell
9 gener, 2019
Presentació de la Diagnosi de la competitivitat del sector de la restauració de Solsona i Cardona
14 març, 2019
Presentació del Pla d’acció sectorial dels serveis a la gent gran de l’Urgell
9 gener, 2019
Presentació de la Diagnosi de la competitivitat del sector de la restauració de Solsona i Cardona
14 març, 2019
Veure'ls tots

Presentació del Pla Sectorial de Medi Ambient de la Cerdanya

El dia 17 de desembre del 2018 es va dur a terme la presentació del Pla sectorial de medi ambient de la Cerdanya, una eina de planificació sectorial que té per objectiu determinar el marc d’actuació per millorar la valorització del patrimoni natural i alhora contribuir a la mitigació/adaptació al canvi climàtic, potenciant l’ocupació laboral en aquests àmbits mitjançant la identificació de noves oportunitats laborals i l’ampliació de les existents per als propers cinc anys.

L’elaboració del pla ha comptat amb un procés participatiu amb l’objectiu d’incorporar la veu del territori, havent-hi pres part una setantena d’agent públics i privats.

Per abordar aquests reptes, el Pla sectorial de medi ambient de la comarca de la Cerdanya, s’articula entorn els següents principis: transició ecològica, lluita contra el canvi climàtic, resiliència, governança i coresponsabilitat, economia verda, circular i bioeconomia, i foment de les xarxes i col·laboracions público-privades.

En concret, s’hi proposen un total de 35 accions a fer en els propers 5 anys, estructurades en  3 línies estratègiques:

  • Governança basada en el treball en xarxa i la cooperació públic-privada per a l’impuls i el disseny d’estratègies d’abast comarcal
  • Orientació de les activitats econòmiques i promoció creació d’ocupació entorn de l’economia verda com a nou paradigma de desenvolupament local
  • Sensibilització i foment de bones pràctiques envers la transició ecològica

El mateix dia de la presentació també s’ha dut a terme un taller de priorització de propostes, essent les accions més prioritzades la realització d’un Estudi  de viabilitat per a la implantació d’un model de recollida de residus òptim a la comarca i anàlisi de les instal·lacions existents amb òptica d’economia verda, la Creació de l’Oficina de l’Energia de la Cerdanya i la Sol·licitud d’un AODL per a la implantació del Pla d’acció Sectorial del medi ambient de la Cerdanya.

Es preveu que el present pla es pugui anar implementant a partir del gener del 2019, amb l’impuls primer del Consell Comarcal de la Cerdanya i acompanyats per la Comissió de Seguiment, òrgan integrat per ciutadania i agents clau del territori interessats en el pla, i que té per objectiu fer un seguiment del seu grau d’implementació, així com també fer propostes i suggeriments entorn l’impuls del mateix.