Montclar ja disposa de Pla Estratègic!

La dinamització del sector agrari al Pallars Jussà, eix central del cicle de jornades “Qui treballarà la terra al Pallars Jussà”?
3 juliol, 2020
Montclar ya dispone de Plan Estratégico!
4 novembre, 2020
La dinamització del sector agrari al Pallars Jussà, eix central del cicle de jornades “Qui treballarà la terra al Pallars Jussà”?
3 juliol, 2020
Montclar ya dispone de Plan Estratégico!
4 novembre, 2020
Veure'ls tots

Montclar ja disposa de Pla Estratègic!

Des de principis d’aquest 2020, Montclar ja disposa del full de ruta que defineix quina és l’estratègia i les accions que cal impulsar per tal d’aconseguir l’escenari desitjat per al poble.

La visió que defineix aquest pla és que Montclar sigui un poble viu, amb oportunitats, amb bona qualitat de vida tant pels qui hi viuen cada dia com pels que hi estiuegen o el visiten; un poble que retingui i atregui el seu capital humà, amb possibilitats d’accedir a un habitatge, compaginant el modus de vida mes tradicional i rural amb la innovació i l’accés a les tecnologies.

El pla també defineix quins són els valors de la identitat territorial de Montclar, així com també quin és l’eslògan o claim que defineix el municipi.

Fruit d’un procés participatiu, s’han identificat quins són el principals reptes als quals s’enfronta el municipi i s’han definit les línies estratègiques i accions que han de marcar el camí del municipi d’ara fins el 2030. El Pla s’estructura en 4 línies estratègiques, 10 projectes i en 32 accions.

Aquest pla s’ha presentat a la Plaça de Montclar el dia 10 de juliol, acte que ha hagut de esser posposat fins a aquesta data atesa  la situació sanitària. Durant l’encontre també s’ha fet valoració del grup de treball “Avancem per Montclar”, que ha permès, els darrers mesos del 2019,  iniciar el treball en algunes de les demandes incloses en el pla, com són la transició energètica, la millora del servei de transport a la demanda o bé l’elaboració d’un material divulgatiu sobre els recursos i actius del municipi.

També s’han presentat algunes de les actuacions que es duran a terme aquest 2020 i que estan incloses en el Pla, com són el Pla d’Usos de les Antigues Escoles de Montclar, el Catàleg d’Activitats Què fer a Montclar i els Seminaris de producte turístic de Montclar. En l’acte també s’ha exposat el funcionament de la Comissió de Seguiment, que es convocarà per part de l’Ajuntament un mínim de dues vegades l’any per tal d’informar sobre l’avenç de la seva execució, així com també per a poder anar actualitzant el full de ruta amb les noves necessitats i oportunitats identificades.

 

Descarregar fulletó de difusió de l’acte de presentació

Descarregar document de la presentació pública