Presentació del Pla de reactivació socioeconòmica de les Garrigues arran de la crisi generada per la Covid-19

Raiels a la portada de la Revista Cooperació Catalana
15 abril, 2021
Raiels a la portada de la Revista Cooperació Catalana
15 abril, 2021
Veure'ls tots

Presentació del Pla de reactivació socioeconòmica de les Garrigues arran de la crisi generada per la Covid-19

El passat 4 de març de 2021, el Consell Comarcal de les Garrigues va presentar el Pla de reactivació socioeconòmica de les Garrigues arran de la crisi generada per la Covid-19, redactat per Raiels, amb l’objectiu d’identificar i posar en pràctica un conjunt de mesures que contribueixin a una major recuperació del teixit empresarial i social de la comarca arran de la crisi generada per la pandèmia. Va comptar amb l’assistència d’una quarantena de persones des de representants polítics (alcaldes i alcaldesses de municipis garriguencs, consellers/es comarcals), empreses de la comarca, personal tècnic local, del SOC i altres tècnics/es de comarques veïnes.

El Pla té la missió de donar resposta a les necessitats de caràcter més imminent que presenta la comarca per frenar l’impacte de la crisi generada per la pandèmia i la visió de reactivar les Garrigues d’acord amb una planificació estratègica alineada amb les directrius de futur a nivell nacional, estatal i europeu.

Es tracta d’un instrument de planificació que ha de permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la Covid-19 i per millorar la situació d’ocupació de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.

Per a la seva redacció s’ha tingut en compte, per una banda, l’afectació específica que ha tingut la Covid-19 al teixit empresarial de la comarca i als sectors més perjudicats, però, per altra banda, també s’han analitzat altres plans de reactivació socioeconòmica d’administracions superiors per tal d’encaixar amb els eixos marc establerts.

A banda dels Plans de reactivació socioeconòmica globals, també s’ha tingut en compte la planificació estratègica territorial que hi ha vigent a la comarca de les Garrigues per tal d’alinear-se tota l’estratègia en una mateixa direcció. Per tant, el Pla de reactivació socioeconòmica de les Garrigues no parteix de zero sinó que s’encaixa amb les línies de treball que ja s’estan desenvolupant a la comarca i que deriven d’una planificació territorial prèvia: el Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025. Foment del desenvolupament econòmic local i l’ocupació.

El Pla de reactivació socioeconòmica de les Garrigues té quatre objectius: implementar un conjunt de mesures per minimitzar les afectacions que la crisi està tenint entre el teixit empresarial; contribuir a dinamitzar l’economia de la comarca i recuperar l’activitat empresarial i ocupacional de forma sostenible; donar suport, orientació i assessorament a les empreses per fer front a l’adaptació necessària per superar els efectes de la crisi, i ajudar a frenar el despoblament que viu la comarca sobretot als municipis més petits i rurals que en els últims deu anys han viscut una recessió demogràfica destacada.

Al Pla es proposen mesures de tres tipustransversals, d’execució imminent i d’abast global per a tots els sectors; mesures sectorials, orientades als principals sectors econòmics de la comarca i en execució d’acord amb el Pla estratègic territorial de les Garrigues, i mesures d’innovació estratègica, orientades a sectors de futur que seran estratègics per a la comarca, però també en el conjunt de la societat. Algunes d’aquestes mesures ja s’inclouen al Pla estratègic i d’altres no, però es recomana que s’hi incloguin com a eixos de futur.

El Pla defineix deu eixos estratègics: 1. Informació, assessorament i coordinació; 2. Resiliència i reorientació empresarial; 3. Transició digital (capacitat formativa); 4. Competitivitat empresarial; 5. Economia per a la vida; 6. Economia social i solidària; 7. Economia creativa; 8. Economia verda i circular; 9. Transició energètica, i 10. Transició digital (infraestructures).

La redacció d’aquest Pla ha comptat amb finançament del Servei d’Ocupació Pública de Catalunya i estarà acompanyat d’una línia d’ajut que ha permès la contractació de dues persones tècniques que duran a terme la implementació i coordinació de les mesures transverals que recull el Pla de cara a aquest 2021.