Suport en la redacció de la candidatura del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp com a Grup d’Acció Local per al període 2023-2027

Disseny i redacció del projecte “Comerç rural i essencial: innovador, sostenible i eficient” per a la convocatòria Next Generation EU pel suport de l’activitat comercial en zones rurals
14 març, 2023
Assessoraments per a la creació/millora d’experiències singulars en empreses agroalimentàries visitables
14 març, 2023
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Suport en la redacció de la candidatura del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp com a Grup d’Acció Local per al període 2023-2027

  Descripció:

  Suport en la redacció de la candidatura del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp com a Grup d'Acció Local per al període 2023-2027
  Redacció de la candidatura del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp segons els criteris de les estratègies de desenvolupament local que cada grup GAL ha de dur a terme.

  Client:

  Leader del Camp

  Calendari:

  2022