Redacció de la memòria tècnica del programa d’actuació a presentar per a la sol·licitud de subvencions en el marc del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica del SOC anualitat 2023

Preparació de la memòria d’un AODL per a la convocatòria per a la contractació d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) del SOC 2023.
8 març, 2024
Cicle de sensibilització sobre el consum de producte local per mitjà de tallers amb família.
8 març, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Redacció de la memòria tècnica del programa d’actuació a presentar per a la sol·licitud de subvencions en el marc del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica del SOC anualitat 2023

  Descripció:

  Redacció de la memòria tècnica per a sol·licitar una subvenció en el marc del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica del SOC (anualitat 2023), que financi l'elaboració del Pla estratègic territorial en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació de l'Urgell.

  Client:

  Ajuntament de Tàrrega

  Calendari:

  2023