Eix 6- Paisatges de Ponent. Actuació “Museïtzació del Molí d’oli de la Cooperativa de Juneda”

Jornada: “Gestió i venda pel comerç local en temps de la COVID-19”
1 setembre, 2021
Pla de reactivació socioeconòmica de la comarca de la Noguera
1 setembre, 2021
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Eix 6- Paisatges de Ponent. Actuació “Museïtzació del Molí d’oli de la Cooperativa de Juneda”

  Descripció:

  El projecte executiu que s’ha redactat no està focalitzat només en definir una proposta de museïtzació modernitzada d’aquest equipament, sinó, que planteja una reflexió estratègica de fons per tal de repensar el Museu de Juneda des de les bases per tal de definir què vol ser aquest equipament, què vol representar per Juneda, però també per l’entorn territorial proper, així com determinar el seu funcionament des de la seva conceptualització, museïtzació i gestió.

  En definitiva, els objectius d’aquest projecte executiu serien els següents:

  1. Analitzar la situació de partida actual del Museu de Juneda per tal de disposar d’una diagnosi que determini les seves fortaleses i oportunitats, però alhora també les seves febleses i amenaces.
  2. Reflexionar sobre la raó de ser del Museu de Juneda per tal de repensar la conceptualització d’aquest espai museístic definint la seva visió, missió i valors.
  3. Definir les orientacions clau del seu pla museogràfic integrant aspectes innovadors que connectin amb la societat actual defugint una museografia estàtica i poc dinàmica.
  4. Establir les bases d’un model de gestió d’aquest equipament per vetllar per la seva viabilitat present i futura.
  Client:

  Diputació de Lleida

  Calendari:

  2020-2021