Dinamització del taller participatiu virtual entorn del patrimoni a les Muntanyes del Baix

Enxarxa la Segarra! Jornada entre productors/es i restauradors/es
16 maig, 2022
Jornada formativa: Com crear experiències turístiques en empreses agroalimentàries visitables al Moianès?
16 maig, 2022
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Dinamització del taller participatiu virtual entorn del patrimoni a les Muntanyes del Baix

  Descripció:

   

  Conceptualització i dinamització d’un taller participatiu virtual dirigit a entitats vinculades al patrimoni, a la natura i excursionistes, a la gestió turística i a persones de perfil tècnic i polític dels municipis de Muntanyes del Baix dels àmbits de: patrimoni, medi ambient i turisme.

  L’objectiu central d’aquest taller ha estat determinar línies de treball i un pla d’acció, de forma participativa, que permeti:

  - Contribuir a donar a conèixer el patrimoni en un sentit integral (material i immaterial, cultural, arquitectònic, popular, natural, etc.), que hi ha a les Muntanyes del Baix.

  - Plantejar accions compartides per generar activitats socials i econòmiques vinculades a la gestió sostenible del patrimoni a les Muntanyes del Baix.

  Client:

  Consell Comarcal del Baix Llobregat

  Calendari:

  2021