Estratègia per enfortir el vincle entre la població local i la Catedral de Santa Maria d’Urgell dins la Candidatura de Patrimoni Mundial

Diagnosi de l’entorn rural de la comarca del Bages
2 setembre, 2021
Suport tècnic en el disseny del Certificat Ecolocal
13 maig, 2022
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Estratègia per enfortir el vincle entre la població local i la Catedral de Santa Maria d’Urgell dins la Candidatura de Patrimoni Mundial

  Descripció:

  Definició de l’estratègia global que estableix les principals línies d’actuació per tal de posicionar el Museu Diocesà d’Urgell-Catedral com un element realment identitari entre la població local. A partir d’aquesta estratègia es busca enfortir vincle entre la comunitat local (la Seu d’Urgell i comarca) amb el Museu- Catedral per tal d’aproximar-la a nous col•lectius de públic, així com impulsar un projecte estratègic que pot ser demostratiu per tal de ser replicable a altres museus o equipaments patrimonials catalans.

   

  Entre d’altres accions, s’ha dut a terme un estudi de percepció entre la ciutadania, un mapa d’actors locals i un benchmarking de projectes d’interès. A més a més, també s’han realitzat diversos focus grups amb diferents perfils d’agents per identificar i validar el pla d’actuacions que integrarà l’estratègia de comunicació per enfortir el vincle entre la població i el monument.

  Client:

  Museu Diocesà d’Urgell

  Calendari:

  2021