Anàlisi de l’oferta educativa entorn del sector de la pesca

Bones pràctiques en gestió sostenible de les masies de Montclar
13 maig, 2022
Diàlegs i tallers virtuals del sector agroalimentari
13 maig, 2022
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Anàlisi de l’oferta educativa entorn del sector de la pesca

  Descripció:

  S’ha desenvolupat una anàlisi del conjunt d’accions educatives existents del sector de la pesca en l’àmbit del GALP Costa Brava i n’ha fet una valoració des del punt de vista d’una oferta global.

  Els objectius del projecte han estat:

  - Conèixer el conjunt d’accions que integren l’oferta educativa entorn del sector de la pesca que hi ha als municipis que integren l’àmbit territorial d’actuació del GALP Costa Brava.

  - Sistematitzar la informació recollida per cada acció educativa identificada per tal de facilitar la seva difusió i visibilització i contribuir així a la sensibilització del públic en edat escolar.

  - Valorar el conjunt de l’oferta educativa entorn de la pesca existent actualment per tal d’identificar possibles desajustos, duplicitats o mancances en algun aspecte concret.

  Client:

  GALP Costa Brava

  Calendari:

  2021