Dinamització de sessions participatives en el marc del projecte Biomarkets

Dinamització taller equip motor projecte resiliència territorial
1 març, 2024
Disseny d’un model estratègic de suport al comerç de les Garrigues i assessoraments
8 març, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Dinamització de sessions participatives en el marc del projecte Biomarkets

  Descripció:

  El projecte BioMarkets, El Solsonès, una mirada als Bioproductes és un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) que té per objectiu estratègic impulsar el procés de transició cap a un model basat en la bioeconomia a partir dels recursos naturals endògens de les comarques com a vector de cohesió social i generador de noves economies productives (cadenes de valor) de valor afegit. Està orientat específicament a dinamitzar la producció de bioproductes a les comarques de muntanya de Lleida, principalment, plantes aromàtiques i medicinals, bolets, tòfones i altres bioproductes. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) n’és un dels socis principals i, en el marc de les operacions que executa d’aquest projecte ha encarregat a Raiels SCCL l’assistència tècnica i suport en les accions de transferència del projecte en jornades tècniques i tallers orientats al sector productiu per tal d’implementar dinàmiques participatives amb actors del territori i elaboració d’una diagnosi de la viabilitat d’iniciar nous models productius amb bioproductes (PAM, bolets, tòfones i altres) d’acord amb l’anàlisi de les necessitats i oportunitats des del punt de vista social, mediambiental i territorial. Per a la realització d'alguns dels tallers participatius, hem comptat amb la col·laboració i suport de Montanyanes.

  Client:

  Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

  Calendari:

  2023