Acció formativa: Eixos estratègics de transformació econòmica als territoris rurals

Assessorament per impulsar l’artesania com a línia de treball entre els museus de la XMEC
1 març, 2024
Dinamització taller equip motor projecte resiliència territorial
1 març, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Acció formativa: Eixos estratègics de transformació econòmica als territoris rurals

  Descripció:

  Raiels ha impartit aquesta videoformació orientada a personal tècnic dels ens locals de les àrees de desenvolupament econòmic local o que realitza funcions relacionades amb la dinamització rural i persones interessades en les dinàmiques econòmiques territorials de l’àmbit de la província de Barcelona amb la finalitat d'aproximar als municipis rurals de la demarcació de Barcelona els eixos estratègics d’activitat econòmica, entesos aquests com a agrupacions d’activitats relacionades entre si que permeten generar oportunitats de negoci, filons d’ocupació i, en els millors casos, missions d’innovació en relació amb els grans reptes de futur que emplacen el món local des del punt de vista de l’economia. Aquesta aproximació també ha contemplat la incorporació de l’òptica rural, per identificar com es poden adaptar aquests eixos estratègics en els petits municipis i en el context del territori rural.

  L’acció formativa ha inclòs cinc sessions en cada una de les quals s'ha tractat un eix estratègic diferent. Alhora, cada sessió ha estat estructurada en una part teòrica, l'exposició d'una experiència convidada relacionada i la realització d'exercicis i/o pràctiques en línia dels continguts treballats en cada sessió.

  Client:

  Diputació de Barcelona

  Calendari:

  2023