Redacció de la Guia per a l’elaboració de les Estratègies de Desenvolupament Local dels Grups d’Acció Local en el marc del període de programació europeu 2023-2027

Projecte de dinamització local de Maldà
16 febrer, 2023
Acció formativa: el repte del món rural i les noves economies.
22 febrer, 2023
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Redacció de la Guia per a l’elaboració de les Estratègies de Desenvolupament Local dels Grups d’Acció Local en el marc del període de programació europeu 2023-2027

  Descripció:

  L'objectiu principal de la guia és recollir de manera clara i concisa la informació necessària i oferir orientacions tècniques i metodològiques per a què els diferents Grups d'Acció Local elaborin les corresponents Estratègies de Desenvolupament Local per al període 2023-2027.

   

  El projecte ha consistit per una banda  en la identificació del marc reglamentari i canvis respecte el període anterior així com de les polítiques, plans i programes més rellevant a nivell europeu, estatal i català per a definir les estratègies. A més, s'ha desenvolupat el marc metodològic per a que els GAL tinguin pautes, indicacions i orientacions per a la redacció de les seves estratègies i que aquestes presentin certa homogeneïtat entre si. Totes les indicacions han quedat recollides en els documents Guia per a l'elaboració de les Estratègies de Desenvolupament Local dels Grups d'Acció Local en el marc del Període de programació europeu 2023-2027 i la plantilla per a l'elaboració de les estratègies.

  Client:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  Calendari:

  2022