Procés participatiu intern de l’Ajuntament de Mataró per a definir la política pública alimentària local

Aprenem de Gallecs. Intercanvi de coneixements adreçat a responsables polítics i tècnics per a la dinamització rural.
14 febrer, 2023
Disseny i dinamització de grups de discussió temàtics
14 febrer, 2023
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Procés participatiu intern de l’Ajuntament de Mataró per a definir la política pública alimentària local

  Descripció:

  L’objectiu d’aquest projecte ha estat posar les bases per al procés d’elaboració de l’Estratègia Alimentària de Mataró, entesa com el procés encaminat a modificar el sistema o model alimentari de la ciutat, en allò que es cregui necessari com a resultat de la contribució de diferents agents del sector agroalimentari. En concret, s'han realitzat les següents accions: - La creació del grup motor del projecte.

  - Disseny i coordinació d'un procés participatiu intern amb el personal de l'Ajuntament i altres agents clau per informar sobre el procés de redacció d'una Estratègia Alimentària, identificar els actors i els projectes a nivell municipal en matèria alimentària, així com per a definir els aspectes, conceptes i la visió a incorporar en la Carta Alimentària de Mataró.

  - Redacció d'una proposta inicial de Carta alimentària de Mataró, incorporant la informació recollida en el procés participatiu amb l'Ajuntament i també en base a un taller participatiu amb els agents clau vinculats al sistema alimentari.

  Client:

  Ajuntament de Mataró

  Calendari:

  2022