Procés participatiu i acompanyament en la creació de l’Associació de Pagesia de Mercabarna (APAM).

“Converses al tros”, cicle de visites per a conèixer noves maneres de treballar la terra
1 març, 2024
Assessorament per impulsar l’artesania com a línia de treball entre els museus de la XMEC
1 març, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Procés participatiu i acompanyament en la creació de l’Associació de Pagesia de Mercabarna (APAM).

  Descripció:

  Disseny i coordinació del procés de creació de l’Associació de Pagesia de Mercabarna (APAM), que té per objectiu defensar i vetllar pels interessos de la pagesia que comercialitza directament els seus productes a Mercabarna.
  Per a tal fi, s’han dut a terme les següents tasques:
  - Diagnosi i prospecció individual de l’interès en la creació d’una associació de pagesia de proximitat a Mercabarna
  - Disseny i dinamització de 4 sessions de treball amb la pagesia per a definir els objectius i accions de la futura associació, aspectes d’organització interna, així com per a elaborar els estatuts.
  - Redacció dels estatuts de l’associació d'acord amb les aportacions recollides en el si de les sessions de treball.
  - Acompanyar la nova associació durant el procés de constitució.

  Client:

  Mercabarna

  Calendari:

  2022-2023