Pla d’Actuació Municipal de Juneda 2020-2025

Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Pla d’Actuació Municipal de Juneda 2020-2025

Descripció:

El  Pla d’actuació municipal de Juneda (PAM) serà un full de ruta, una eina de gran utilitat per l’ajuntament i el conjunt del municipi i la ciutadania per tal d’avançar en un desenvolupament ordenat i sostenible de les activitats econòmiques del poble, així com de serveis i obres de cara a aquesta propera legislatura. A més, s’hi identificarà la visió a aconseguir des de la corporació municipal i es consensuaran els eixos estratègics, així com les actuacions que permetran donar resposta als objectius estratègics.

Les fases de treball són les següents:

Fase 1. Identificació de la visió del PAM.

Fase 2. Procés participatiu de consulta a la ciutadania: amb entitats locals de diferents perfils (esportives, socials, educatives, culturals, patrimonials, etc.), empreses i ciutadania en general.

Fase 3. Definició de les línies estratègiques i actuacions

Fase 4. Definició d’un mecanisme d’avaluació i redisseny de les actuacions

Fase 5. Presentació del PAM a la ciutadania

Client:

Ajuntament de Juneda

Calendari:

2019-2020