Pla sectorial de medi ambient de la comarca de la Cerdanya

Diagnosi de la competitivitat del sector de la restauració de Solsona i Cardona
6 gener, 2018
Procés participatiu “Definim el Parc Rural del Montserrat”
1 març, 2018
Secretaria tècnica Slow Food Catalunya km0
1 novembre, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 agost, 2015

Pla sectorial de medi ambient de la comarca de la Cerdanya

  Descripció:

  La Cerdanya disposa d’un gran actiu (patrimoni natural), que està poc valorat tant per part de la població local com pels turistes de la comarca, i que alhora està sent altament amenaçat, principalment pels efectes del canvi climàtic i pels defectes de l’actual gestió dels residus. La degradació d’aquest patrimoni natural pot, alhora, desestabilitzar un dels sectors econòmics amb més pes de la comarca, que és el sector dels serveis, especialment el turisme, amb els corresponents efectes negatius sobre l’ocupació que això tindria.  

  Per altra banda, la situació global mostra com cada cop hi ha més interès per part de la població local i dels turistes en el coneixement del patrimoni natural, el model d’economia circular s’està imposant en diversos territoris i sectors, i la millora en l’ús de l’energia és una realitat que cal abordar de manera imminent. Això fa que les professions ja existents que treballin en aquests àmbits cada cop tinguin més pes, i que sorgeixin noves professions enfocades a abordar aquestes problemàtiques.  

  El Pla d’acció sectorial del medi ambient de la Cerdanya té per objectiu determinar el marc d’actuació a la comarca de la Cerdanya per millorar la valorització del patrimoni natural i alhora contribuir a la mitigació/adaptació al canvi climàtic, potenciant l’ocupació laboral en aquests àmbits mitjançant la identificació de noves oportunitats laborals i l’ampliació de les existents.

  Les fases per a l’elaboració del Pla d’acció sectorial del medi ambient de la Cerdanya són les següents:

  • Creació i dinamització de la comissió de seguiment
  • Diagnosi sectorial
  • Definició dels objectius, línies estratègiques i pla d’acció sectorial
  • Elaboració del pla de seguiment
  Client:

  Consell Comarcal de la Cerdanya

  Data:

  gener – desembre 2018