Estratègies per impulsar el relleu agrari de Mataró

Diagnosi i estudi de mercat dels serveis a oferir a les persones usuàries de l’espai comunitari La Bassa
11 març, 2024
La Meva Catedral
11 març, 2024
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Estratègies per impulsar el relleu agrari de Mataró

  Descripció:

  Projecte enfocat a analitzar els reptes i concretar estratègies per contribuir al relleu generacional agrari al municipi de Mataró. S'ha estructurat en les següents fases:
  - Fase 1. Anàlisi de la situació actual de la pagesia propera a la jubilació de Mataró amb relació al possible relleu del seu projecte agrari, a través d'entrevistes a la pagesia.
  - Fase 2. Mapa d'actors vinculats al relleu agrari, a través de la sistematització del procés de relleu i una sessió participativa amb els agents clau.
  - Fase 3. Estratègia i accions per al relleu agrari, en què es defineix la visió estratègica, els reptes, i es fa una proposta d'accions per a resoldre'ls.
  - Fase 4. Jornada de retorn

  Projecte fet en col·laboració amb Neus Monllor i Arran de Terra

  Client:

  Ajuntament de Mataró

  Calendari:

  2023