Disponible la “Guia de recomanacions per esdevenir empresa visitable”

Visita a Torna Terra i Molí de Bonsfills: 2 experiències agràries innovadores al Solsonès
26 maig, 2017
Realitzada la sessió de co-creació per definir la plataforma de serveis de proximitat a la gent gran de les Garrigues
16 juny, 2017
Visita a Torna Terra i Molí de Bonsfills: 2 experiències agràries innovadores al Solsonès
26 maig, 2017
Realitzada la sessió de co-creació per definir la plataforma de serveis de proximitat a la gent gran de les Garrigues
16 juny, 2017
Veure'ls tots

Disponible la “Guia de recomanacions per esdevenir empresa visitable”

El Consorci de Turisme del Vallès Occidental, membre de la Xarxa de Productes de la Terra, de la Diputació de Barcelona, ha publicat la “Guia de recomanacions per esdevenir empresa visitable” que hem redactat des de Raiels.

Aquesta guia està pensada per ser un eina útil per als productors/es que tinguin interès en oferir activitats turístiques singulars a la seva clientela, ja que inclou un conjunt de recomanacions i bones pràctiques a incloure en un Protocol intern de visites tant en granges, finques o obradors agroalimentaris.

S’hi inclouen, entre d’altres, recomanacions generals, de seguretat i sanitàries per a cadascun d’aquest tipus d’empreses productores i elaboradores; així com també els requisits d’activitats complementàries a la visita (aula d’entorn rural, venda directa, tastos, etc.)

Esperem que sigui de gran utilitat per als productors/es!