Suport en el projecte de pre-implantació d’un sistema de recollida porta a porta a Solsona

Jornada d’experiències sobre distintius i marques col·lectives agroalimentàries a la Noguera
1 octubre, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 agost, 2015

Suport en el projecte de pre-implantació d’un sistema de recollida porta a porta a Solsona

Descripció:

Suport a l’empresa ENT, medi ambient i gestió. en el projecte de pre-implantació d’un sistema de recollida porta a porta a Solsona; a través de la realització de treball de camp i visites per a la recollida d’informació i la identificació de les millors opcions de recollida en els edificis, i la participació en sessions participatives enfocades a exposar el sistema previst i recollir les aportacions de la ciutadania.

Client:

ENT, medi ambient i gestió.

Data:

2019