Suport en el projecte de pre-implantació d’un sistema de recollida porta a porta a Solsona

Avaluació dels productes ramaders i establiments de xarxa amb el sector turístic del Parc Natural de l’Alt Pirineu
1 agost, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 agost, 2015

Suport en el projecte de pre-implantació d’un sistema de recollida porta a porta a Solsona

  Descripció:

  Suport a l’empresa ENT, medi ambient i gestió. en el projecte de pre-implantació d’un sistema de recollida porta a porta a Solsona; a través de la realització de treball de camp i visites per a la recollida d’informació i la identificació de les millors opcions de recollida en els edificis, i la participació en sessions participatives enfocades a exposar el sistema previst i recollir les aportacions de la ciutadania.

  Client:

  ENT, medi ambient i gestió.

  Data:

  2019