Redacció de la publicació “Experiències de microdesenvolupament rural. Reptes i casos d’innovació local”

Coordinació del VIII Seminari de desenvolupament rural: “Presentació de la publicació i taller d’estratègies de MICRODESENVOLUPAMENT RURAL”
12 maig, 2017
Suport al projecte innovador: “Articulació de la plataforma de serveis de proximitat a la gent gran de les Garrigues”
16 maig, 2017
Coordinació del VIII Seminari de desenvolupament rural: “Presentació de la publicació i taller d’estratègies de MICRODESENVOLUPAMENT RURAL”
12 maig, 2017
Suport al projecte innovador: “Articulació de la plataforma de serveis de proximitat a la gent gran de les Garrigues”
16 maig, 2017

Redacció de la publicació “Experiències de microdesenvolupament rural. Reptes i casos d’innovació local”