Procés per a l’elaboració dels pressupostos participatius de Solsona. Anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021

Impartició de la sessió ‘La promoció dels productes locals, eina de desenvolupament local al Parc Natural del Cadí-Moixeró
1 novembre, 2019
Pla estratègic de Montclar
15 gener, 2020
Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017

Procés per a l’elaboració dels pressupostos participatius de Solsona. Anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021

  Descripció:

  L’Ajuntament de Solsona porta impulsant, des del 2017, un procés participatiu en el que la ciutadania ha pogut dissenyar una partida d’inversions del pressupost municipal. És el que es coneix com a Pressupostos Participatius. En concret, per a les edicions del 2017 i 2018, el treball s’ha centrat en l’elecció d’accions de millora en el manteniment i obres públiques, per una quantia total de 50.000 euros del capítol d’inversions per al proper exercici (any 2018 i any 2019, respectivament). Aquest 2019 s’inicia el procés que s’allargarà fins a principis del 2020 amb  un caràcter bianual i es comptarà amb un import total a repartir en inversions també de millora en el manteniment i obres públiques de 100.000€ a distribuir entre les anualitats del pressupost de 2020 i 2021. Per l’edició del 2021 es va optar també per un procés bianual amb l’objectiu de consensuar la distribució també de 100.000€ en el pressupost de l’ajuntament per a les anualitats 2022 i 2023.

  Els objectius del procés participatiu són:

  • Dinamitzar un procés de participació ciutadana que permeti obtenir una priorització d’actuacions d’interès general proposades per la ciutadania a fer durant l’any i que seran vehiculades a través de la partida d’inversions del pressupost municipal.
  • Estimular la cultura de la participació, implicació i co-responsabilitat ciutadana en els afers i decisions politicoeconòmiques de l’Ajuntament de Solsona.
  • Crear un espai de participació ciutadana i testar una metodologia de treball per a l’elaboració dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Solsona

  El procés participatiu ha estat dissenyat i dinamitzat de forma conjunta per l’equip de L’Arada i de Raiels, i ha consistit en diferents sessions de treball presencials.

  Les fases del procés són les següents:

  • Consens del procés
  • Campanya de comunicació
  • Selecció del grup per sorteig per constituir l’Equip de Treball dels pressupostos participatius
  • Sessions participatives amb l’Equip de Treball (consistents en 4 sessions, i a partir de l'edició 2018, s’inclou a més una sortida de camp)
  • Aprovació del pressupost municipal
  • Seguiment post-procés
  Client:

   Ajuntament de Solsona

  Calendari:

  Agost-Novembre 2017, Març-Juny 2018, Desembre 2019-Març 2020, Octubre-Novembre 2021.