Diagnosi de la competitivitat del sector de la restauració de Solsona i Cardona

Avaluació dels productes ramaders i establiments de xarxa amb el sector turístic del Parc Natural de l’Alt Pirineu
1 agost, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 agost, 2015

Diagnosi de la competitivitat del sector de la restauració de Solsona i Cardona

  Descripció:

  L’objectiu general d’aquest projecte és realitzar una anàlisi detinguda de quin és el punt de partida dels establiments de restauració dels municipis de Solsona i Cardona i elaborar un Informe final enfocat a resoldre les necessitats i debilitats que se’n derivin i que alhora aprofiti les fortaleses i oportunitats identificades.

  Aquesta diagnosi que està realitzant Raiels partirà d’un detallat treball de camp a partir d’entrevistes molt complertes que es realitzen als restaurants i bars-restaurants dels dos municipis amb la finalitat d’obtenir informació sobre les característiques d’aquests establiments, el seu funcionament intern i els seus equips de treball, el perfil de la seva clientela i el grau d’introducció del producte local, entre altres aspectes d’interès.

  Aquesta actuació està impulsada des de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona-Cardona.

  Client:

  Ajuntament de Solsona

  Data:

  2018