Avaluació dels productes ramaders i establiments de xarxa amb el sector turístic del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Suport tècnic en el Pla Estratègic del Museu Diocesà d’Urgell
1 juliol, 2017
Jornada “Com presentar productes agroalimentaris en equipaments visitables”
2 agost, 2017
Jornada “Com presentar productes agroalimentaris en equipaments visitables”
2 agost, 2017
Coordinació de la fira de la mongeta de Castellfollit del Boix
11 març, 2024

Avaluació dels productes ramaders i establiments de xarxa amb el sector turístic del Parc Natural de l’Alt Pirineu

  Descripció:

  L’activitat ramadera té molt pes al Parc Natural de l’Alt Pirineu i és una activitat econòmica estratègica, donat l’important nombre d’explotacions ramaderes existents i també el seu paper cabdal en el manteniment dels prats i les pastures d’alta muntanya que caracteritzen el paisatge del Parc Natural. No obstant, el volum de producte càrnic que s’engreixa actualment i que finalment es consumeix dins l’àmbit territorial és molt baix. Els motius que expliquen aquesta realitat són diversos i es poden intuir però no s’han analitzat objectivament amb detall. Per aquest motiu es determina la necessitat de realitzar un treball tècnic que analitzi el recorregut que segueixen els productes ramaders càrnics del Parc Natural, el seu grau d’introducció en els sectors turístic i comercial d’aquest àmbit territorial i que apunti accions de futur per potenciar l’acostament entre el sector primari i el sector terciari i reforçar la comercialització i el consum dels productes càrnics en l’àmbit del PNAP. Les fases d’aquest treball són les següents:

  • Anàlisi del recorregut dels productes ramaders càrnics. Ha d’aportar el coneixement bàsic sobre la situació del sector ramader al Parc Natural i el recorregut que segueixen els productes ramaders càrnics que se n’obtenen; i identificar barreres i oportunitats a l’hora d’intentar tancar el cercle producció-transformació-comercialització dins l’àmbit territorial del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
  • Difusió dels resultats de l’anàlisi. Ha de donar a conèixer les barreres i oportunitats per tal d’incrementar el volum de productes ramaders càrnics del PNAP consumits dins d’aquest àmbit territorial i s’acompanyarà d’una taula rodona d’experiències.
  • Creació de xarxa entre el sector ramader i el sector terciari (comerç, restauració i allotjament) del PNAP. Ha d’afavorir l’establiment de dinàmiques de xarxa entre el sector ramader i el sector terciari del PNAP.
  Client:

  Parc Natural de l’Alt Pirineu

  Calendari:

  agost 2017 – abril 2018